Τα τελευταία 25 χρόνια η εταιρία PRO-TECHELLAS / Bluechemgroup προσφέρει επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης για το σύστημα λίπανσης, καυσίμου (βενζίνη-πετρέλαιο), ψύξης, μετάδοσης κίνησης και κλιματισμού.

Με συνεχείς πιστοποιήσεις και πληρώντας τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας, έχουν κερδίσει με την αποτελεσματικότητα τους την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών αλλά και του ευρύ κοινού.

Η τακτική τους χρήση εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία όλων των συστημάτων του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικά ορισμένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της σειράς είναι το Engine Flush, Fuel Line Cleaner, Nano Engine.

Ολοκληρωμένος Καθαρισμός Συστήματος Λίπανσης

 • Νέο καθαρό λάδι σε καθαρό κινητήρα
 • Μείωση κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη
 • Προστασία ολόκληρου του συστήματος λίπανσης
 • Μειωμένες εκπομπές καυσαερίων

Καθαρισμός Συστήματος Τροφοδοσίας

 • Καθαρή και δυνατή καύση
 • Αξιοσημείωτη μείωση κατανάλωσης καυσίμου
 • Προστασία από την διάβρωση
 • Ελάττωση των εκπομπών καυσαερίων
 • Αισθητή μείωση σχηματισμού κάπνας και αιθάλης
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη

Εσωτερική Προστασία κινητήρα με Νανομόρια

 • Μείωση κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όλων των μερών
 • Βελτιωμένη απόδοση
 • Βελτιωμένη ροή λαδιού κατά την ψυχρή εκκίνηση
 • Ισχυρές ιδιότητες προστασίας από ‘’ξηρότητα’’/έλλειψη λίπανσης
 • Ομαλότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία