Ο καθαρισμός εξαρτημάτων μπορεί να είναι επιβλαβής, δαπανηρός και χρονοβόρος
Το επιβλαβές λύμα μπορεί να είναι δύσκολο και δαπανηρό να διαχειριστεί, ανεξάρτητα από όλη τη γραφειοκρατία
Το Torrent 500 έχει αλλάξει το καθαρισμό εξαρτημάτων

 • Ένας φιλικός προς το περιβάλλον συνδυασμός θερμότητας, πίεσης και χημείας
 • Καθαρίζει το 90% των εξαρτημάτων μέσα σε ένα λεπτό
 • Καθαρίζει ακόμη και τα δυσπρόσιτα εξαρτήματα
 • 5 φορές γρηγορότερο από τα αυτόματα πλυντήρια εξαρτημάτων
 • 8 φορές γρηγορότερο από το χειροκίνητο πλυντήριο με βάση το διαλύτη
 • 10 φορές γρηγορότερο από το χειροκίνητο πλυντήριο με βάση το νερό
 • Μειώνει τη ποσότητα του επικίνδυνου λύματος κατά οχτώ φορές
 • Ασφαλές και ακίνδυνο στη χρήση,χωρίς επιβλαβή διαλύτη προς το περιβάλλον

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Συνδυάζει τη δράση της πίεσης, της θερμοκρασίας και της χημείας
 • Λειτουργεί πέντε φορές πιο γρήγορα από ένα αυτόματα μηχάνημα και καθαρίζει όπου ένα αυτόματο μηχάνημα δεν μπορεί
 • Περιέχει ισχυρούς αντιδιαβρωτικούς παράγοντες επιτρέποντας την ασφάλεια της πλύσης όλων των μετάλλων και των υλικών
 • Μοναδική τεχνολογία διαχωρισμού διαχωρίζει τους μολυσματικούς παράγοντες από τη λύση καθαρισμού

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

 • Μειώνει την έκθεση σε βλαβερά χημικά
 • Αποτρέπει την απορρόφηση βλαβερών υδρογονανθράκων ή επιθετικών καθαριστικών λύσεων από το δέρμα
 • Απομακρύνει τα επιβλαβή αέρια και το κίνδυνο πυρκαγιάς
 • Μειώνει το κίνδυνο ιατρικής ανάγκης